Služby

Forma odpadu může být v kovové formě (drátky, šperky, strusky) pro homogenizaci tavbou nebo tzv. stěrová forma (ubrousky, hadry, plastové dózy) pro homogenizaci pálením.

Vykupujeme odpady s obsahem drahých kovů, zejména s obsahem zlata (Au), stříbra (Ag), platiny (Pt), palládia (Pd) a rhodia (Rh) a to i včetně odpadů nebezpečných.

Zajištěním následné recyklace drahých kovů ze zbytků z výroby a z odpadů získáváme zpět cenné kovy k opětovnému použití ve výrobě nebo jako formu pro další investice.